Wylewka zbrojona włóknem polipropylenowym

Nasza firma wykonała wylewkę przezbrojoną włóknem polipropylenowym. Cięte włókna polipropylenowe, jako dodatek do betonów i zapraw, są stosowane w budownictwie od jakiegoś już czasu. Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia, eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności dopowietrzania masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploatacji.

wylewka przezbrojona włóknem polipropylenowym
wylewka przezbrojona włóknem polipropylenowym

Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki, ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego.

wylewka zbrojona włóknem polipropylenowym
wylewka zbrojona włóknem polipropylenowym

Właściwości włókien polipropylenowych wpływają na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas.

przygotowanie do wylania chudziaka

Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania pustek powietrznych. Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie. Włókna polipropylenowe nadają betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich odporność na uszkodzenia podczas transportu – np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włókien propylenowych powoduje, że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania.

przygotowanie pod chudy beton i wylanie
przygotowanie pod chudy beton i wylanie