Elewacja tynk mineralny

Przystępujemy do wykonania elewacji tynkiem mineralnym. Wiele osób poszukuje informacji dotyczących różnic między tynkiem akrylowym a tynkiem mineralnym. Poniżej przedstawiamy różnicę między tynkiem mineralnym a tynkiem akrylowym.

Tynki mineralne produkowane są w postaci suchej mieszanki, którą na budowie zarabia się z wodą w odpowiedniej proporcji. Tynki mineralne są trwalsze od akrylowych, z uwagi, że w wyniku procesów chemicznych jakie zachodzą w nich (w kontakcie z dwutlenkiem węgla) niejako utwardzają się one w czasie. Tynki akrylowe są za to bardziej elastyczne i dużo łatwiej znoszą niewielkie odkształcenia podłoża wywołane np. zmieniającą się temperaturą.

Elewacja - tynk mineralny
Elewacja - tynk mineralny

Tynki mineralne znacznie łatwiej przepuszczają parę wodną niż akrylowe i na pewno nie doprowadzą do kondensacji wilgoci w ścianie. Zastosowanie tynku akrylowego na ścianie wykonanej z materiałów o dużej paroprzepuszczalności może w przyszłości spowodować jego odspojenie.

Tynki akrylowe znacznie szybciej ulegają obrastaniu przez grzyby i glony niż tynki mineralne. Jeśli więc dom planowany jest w okolicy zbiornika wodnego lub jakiegoś skupiska zieleni, radzę stosować tynk mineralny.

Elewacja - tynk mineralny
Elewacja - tynk mineralny

Tynki akrylowe przyciągają brud w przeciwieństwie do obojętnych elektrostatycznie tynków mineralnych. Natomiast akryle są dużo mnie nasiąkliwe, dzięki czemu kurz łatwiej z nich usunąć poprzez zwykłe mycie. Tynki mineralne ze względu na swoją porowatość ulegają zabrudzeniu strukturalnemu, a tynki akrylowe brudzą się jedynie powierzchniowo.

Paleta barw kolorowych tynków mineralnych jest uboższa niż akrylowych. Niektóre firmy asekurują się i w przypadku oferowania tynków w ciemniejszych kolorach zalecają od razu ich malowanie.