Wylewka mixokretem latem

Wykonanie wylewki czy posadzki w gorące czy tak jak bywało ostatnio upalne dni lata nasuwać może pytania czy uzyskany beton będzie mieć odpowiednią twardość a przede wszystkim czy nie popęka.

Podczas wysokich temperatur jakie panują w lecie ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności wylanej wylewką mixokretem wylewki. Woda bardzo szybko paruje i otrzymany beton wymaga nawadniania aby wiązania były prawidłowe. Ważne jest taż aby nie przesadzić z ilością wody w wylewce, gdyż wtedy wiązanie wylewki będzie słabsze co też może być przyczyną pękania.

Jednym z polecanych metod jest stosowanie plastyfikatora do wylewek. Plastyfikator dodawany do wylewek mixokretem utrzymuje właściwą ilość wody w mieszance betonowej, co zapobiega przedozowaniu. Poprzez dodanie plastyfikatora osiągamy silne uplastycznienie wylewki, co pozwala na ograniczenie ilości wody zarobowej. Dzięki zwiększeniu plastyczności wylewki przy wypełnianiu form betonem i zawibrowaniu na powierzchni nie pojawia się woda. Zastosowanie plastyfikatora powodują znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w stosunku do betonu kontrolnego. W wylewce wykonanej z dodatkiem plastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu plastyfikatora dodanego do wylewki jest mrozoodporny i mało nasiąkliwy.

wylewka zacieraczka
wylewka zacieraczka

Kolejną metodą jest zastosowanie mechanicznych zacieraczek do betonu. Zacieraczka mechaniczna wygładzi i wypoziomuje beton i spowoduje, że woda nie będzie stała w jednym miejscu co negatywnie by wpłynęło na jakość i trwałość wylewki.