Wylewka, posadzka, jastrych

Posadzka

Posadzka ? zewnętrzna, ostatnia warstwa podłogi, często o charakterze dekoracyjnym. Można wyróżnić:

* posadzki bezspoinowe ? wykonane z gliny, zaprawy cementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo żywic.
* posadzki spoinowe ? złożone połączonych ze sobą elementów, np. płytek ceramicznych lub płyt kamiennych, desek, paneli podłogowych itp.
* posadzki mozaikowe ? złożone z wielu, często wielobarwnych, drobnych elementów kamiennych lub ceramicznych (np. mozaika).
* posadzki żywiczne – złożone z połączenia żywic epoksydowych,poliuretanowych lub metaakrylowych i kruszyw różnego rodzaju. Są zmywalne, szczelne, o wysokiej odporności na ścieranie. Dzięki zastosowaniu barwionych kruszyw granitu, marmuru można uzyskać pełną gamę kolorów.

Mechaniczna zacieraczka do betonu używana podczas wykonywania np. posadzek przemysłowych

Posadzka przemysłowa ? element poziomy budynku; jest elementem konstrukcyjnym. Posadzka

w halach produkcyjnych, magazynach narażona jest na wiele różnych obciążeń związanych z:

* składowaniem na niej materiałów, produktów, czyli obciążenia pośrednie i bezpośrednie;
* pracą ustawionych na posadzce maszyn (niektóre maszyny ze względu na częstotliwość wysyłania drgań posiadają odrębne, zawsze oddzielone dylatacją fundamenty);
* jazdą wózków widłowych i innych środków transportu poruszających się w obrębie hali, często przewożących materiały produkty itp.;

Ponadto cechuje się kowalnością, łatwością wykonania, oryginalnością; dużą odpornością na ścieranie mechaniczne, jest antypoślizgowa, łatwa w utrzymaniu czystości – posadzka epoksydowo-kwarcowa; nie nasiąka wodą, jest odporna na rozpuszczalniki – epoksydowo-kwarcowa samorozlewna; bardzo elastyczna wyposażona w miedzianą siatkę odprowadzającą ładunki elektryczne,

odporna na uderzenia – epoksydowo-kwarcowa elektrostatyczna; zabezpiecza przed pyleniem, wsiąkaniem wody i produktów ropopochodnych – epoksydowa cienkowarstwowa od 0,3 mm do max 3 mm. Wszelkie spadki, zagłębienia, zjazdy i podjazdy muszą być uwzględnione konstrukcyjnie na stropie fundamentowym lub międzykondygnacyjnym.

Na posadzki działają ponadto różne czynniki związane z technologią produkcji: temperatura, kwasy, zasady, oleje itp. powodujące albo dodatkowe naprężenia (np. temperatura) albo stanowiące czynnik przyśpieszający zniszczenie posadzki.

Obecnie posadzki przemysłowe najczęściej wykonane są z żelbetu i betonu. Dawniej wykonywane były również z drewnianych kostek, cegły. Jako warstwę ochronną posadzki betonowej lub żelbetowej stosowane są okładziny (czyli posadzki) z płytek ceramicznych, powłoki z żywic chemoodpornych itp. Powłoki i okładziny jednocześnie poprawiają estetykę posadzki.

Jastrych

Jastrych słowo pochodzenia hebrajskiego, zapożyczone z j. niemieckiego Estrich, oznacza „wylewkę”, używane dla określenia posadzki bezspoinowej lub podkładu pod podłogę. Zadaniem warstwy jest wyrównanie powierzchni np. stropu przed położeniem materiału wykończeniowego, jakim może być terakota lub inne płytki podłogowe, parkiet, wykładzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych itp. Podkład może występować w postaci mokrej mieszanki zaprawy budowlanej układanej na budowie lub prefabrykowanych płyt w postaci tzw. „suchego jastrychu”. W przypadku zastosowania jastrychu jako warstwy wierzchniej stosuje się najczęściej gotowe (przygotowane fabrycznie) mieszanki o niskim skurczu, które w miejscu wbudowania wymagają wymieszania z wodą. Materiały tego typu otrzymywane są na ogół przez dodanie odpowiednich środków chemicznych. Określenie „jastrych suchy” czyli „wylewka sucha” jest błędne.

Obecnie najczęściej spotykane są:

* jastrychy anhydrytowe
* jastrychy gipsowe
* jastrychy cementowe
* jastrychy emulsyjno-bitumiczne
* jastrychy asfaltowe.

Jastrychy magnezjowe – dawniej były często stosowane z domieszką trocin jako tzw. skałodrzew do wykonywania posadzek bezspoinowych.

W zależności od sposobu ułożenia warstwy wyrównującej na powierzchni np. stropu rozróżnia się:

* jastrychy zespolone z podłożem, czyli ułożone na warstwie stropu przed jej związaniem albo (częściej) na warstwie gruntującej używanej w celu polepszenia przyczepności obu materiałów,
* jastrychy na warstwie poślizgowej, czyli ułożone na warstwie rozdzielającej (nie współpracujące ze sobą) w postaci folii polietylenowej lub papy,
* jastrychy pływające ? układane na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej i oddzielone od pionowych elementów konstrukcji cieńszymi paskami takiej samej izolacji. Konstrukcję podłóg z wylewkami pływającymi cechuje duża izolacyjność akustyczna. Ten typ układania wylewek najczęściej jest stosowany przy budowaniu systemów ogrzewania podłogowego.

Współcześnie stosowane materiały do wykonywania warstw wyrównujących na mokro (czyli wylewanych w miejscu wbudowania) często charakteryzują się zdolnością do samopoziomowania.